SHANI

 175,000.00

Description

1. AATH SHANI VEDIC MANTRA PRAYOG
2. SHANI ASTOTRANAAMVALI
3. SHANI KAVACHAM
4. SHRI SHANI VAJRAPANJER KAVACHAM
5. SHANI RAKSHASATVAM
6. PADAM PURANGAT SHANI STOTRAM
7. DASHRATHKRIT SHANI ASHTAK
8. DASHRATHKRIT SHANI STOTRAM
9. SAKAND PURANKRAT SHANI STOTRAM
10. SHANICHAR SATVANRAJ
11. PEPALADRISHIKRAT SHANI STOTRAM
12. SHRI SHANI & SHANIBHARYA STOTRAM
13. MAHAKAAL SHANI MARITYUNJAY STOTRAM
14. MRITYUNJAY KAVACH
15. MAHAMRITYUNJAY JAP PRAYOG
16. BRAMHANVARANAM
17. MRITYUSANJEEVAN KAVACHAM
18. SHANI CHALISA
19. SHRI BAJRANGBAAN
20. SANKATMOCHAN HANUMANASTKAM
21. NAVGRAH STOTRAM
22. NAVGRAH PEERAHAR STOTRAM
23. NAVGRAH MANGAL STOTRAM, NAVGRAH CHALISA