BUDH

 175,000.00

Description

1. BUDH VEDIC MANTRA PRAYOG
2. BUDH GAYTRI 11000, 21000, 51000, 125000 MANTRA PATH
3. BUDH SHANTI PRAYOG
4. SARASWATI STOTRAM (BHARASPATIUVACH)
5. SARASWATI STOTRAM
6. BUDH PANCHVIMSHANTI NAMAVALI STOTRAM
7. BUDH STOTRAM
8. BUDH KAVACHAM
9. BUDH ASTOTRAMNAMVALI STOTRA
10. BUDH MANGAL STOTRAM
11. SANTAAN GANAPATI STOTRAM
12. GANESHA DIVYA DURG STOTRAM
13. AATH GANAPATYAVARSHREESHAM
14. MAHALAXMI STUTHI
15. SIDHLAKMI STUTHI